Het Oncologisch Netwerk Friesland is een samenwerkingsverband van alle Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF).

Waarom een oncologisch netwerk?

Het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose kanker krijgt, stijgt nog steeds. Er is sprake van dubbele vergrijzing. Steeds vaker hebben kankerpatiënten ook andere ziekten. Voor actuele cijfers verwijzen wij naar de website van het IKNL.

Friesland biedt uitstekende zorg op het gebied van kanker. Dit maakt dat de patiënten kunnen rekenen op zorg volgens de laatste stand van de wetenschap. Samenwerking binnen de Friese regio is daarbij van groot belang. Hiervoor is in 2018 het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) opgericht.

Onze speerpunten zijn: tumorwerkgroepen en – netwerken, multi disciplinair overleg (MDO) en trial/studiebeleid.

Het ONF is een samenwerkingsverband van de 2e en 3e lijns zorg tussen alle Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Met deze samenwerking zorgen wij ervoor dat de Friese kankerzorg nu en in de toekomst beschikbaar blijft in Friesland en onze Friese regio. Voor sommige kankersoorten wordt naar een ander Fries ziekenhuis verwezen en in bepaalde gevallen naar een academisch of kankercentrum buiten het netwerk. Voor de patiënt zoeken we de best passende behandeling dicht bij huis als het kan, of wat verder weg als het moet. Voor het patiëntenperspectief hebben we een Cliëntenadviescommissie Oncologie (CO-ONF) en werken we samen met De Skulp Friesland. Voor samenwerking met de 1e lijn zijn er oncologie zorgnetwerken. Het ONF maakt onderdeel uit van het CCN NO Nederland i.o. (Comprehensive Cancer Network Noordoost Nederland). CCN NO Nederland is een van de zeven oncologische netwerken in Nederland, die bestuurd gaan worden door Oncologienetwerken Nederland i.o.

Een sterk regionaal netwerk met korte lijnen, gerichte verwijzing en de focus op de patiënt draagt in hoge mate bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment!