Het Oncologisch Netwerk Friesland is een samenwerkingsverband van alle Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF).

Waarom een oncologisch netwerk?

Het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose kanker krijgt is de afgelopen drie decennia verdubbeld, van 56.000 in 1989 naar 117.600 in 2019 (bron IKNL.nl). De overleving vijf jaar na een diagnose kanker is gestegen naar 65%. Deze 5-jaarsoverleving van patiënten met kanker stijgt gemiddeld 1% per jaar, dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen.

Friesland biedt uitstekende zorg op het gebied van kanker. Dit maakt dat de patiënten kunnen rekenen op zorg volgens de laatste stand van de wetenschap. Samenwerking binnen de Friese regio is daarbij van groot belang. Hiervoor is in 2018 het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) opgericht.

Het ONF is een samenwerkingsverband tussen alle Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF). Met deze samenwerking zorgen wij ervoor dat de Friese kankerzorg nu en in de toekomst beschikbaar blijft in Friesland en onze Friese regio. Voor sommige kankersoorten wordt naar een ander Fries ziekenhuis verwezen en in bepaalde gevallen naar een academisch of kankercentrum buiten het netwerk. Voor de patiënt zoeken we de best passende behandeling dicht bij huis als het kan, of wat verder weg als het moet.

Het oncologisch (kanker) netwerk Friesland heeft als speerpunten: werkgroepen en netwerken, multi disciplinair overleg en trial/studiebeleid.

Een sterk regionaal netwerk met korte lijnen, gerichte verwijzing en de focus op de patiënt draagt in hoge mate bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment!