Hematologie

Deze werkgroep (WHF) is in 2000 opgericht en in 2021 toegetreden tot het ONF.
WHF is een multidisciplinaire werkgroep met participatie van hematologen, pathologen, klinisch chemici, radiotherapeuten, klinisch moleculair biologen pathologie (KMBP), nucleair geneeskundigen, ziekenhuisapothekers/klinisch farmacologen, laboratorium specialisten klinische genetica en research verpleegkundigen.
WHF vergadert 3x per jaar.

Voorzitter is Leonie van der Burg, hematoloog Antonius ziekenhuis Sneek
Secretaris is Robby Kibbelaar, patholoog Pathologie Friesland