Organisatie

Het ONF  wordt aangestuurd door een stuurgroep, waar elk Fries ziekenhuis, Pathologie Friesland en het RIF lid van is. Vertegenwoordiging in de stuurgroep  bestaat uit de specialisten, die voorzitters  zijn van de oncologiecommissies, de medisch directeur RIF, een patholoog, een  medisch manager ONF, 4 ziekenhuismanagers en een secretaresse.

De stuurgroep komt elk kwartaal bijeen en bespreekt de gang van zaken en doelstellingen van het ONF. Er is een kerngroep ONF, bestaande uit de voorzitter (een van de voorzitters oncologiecommissie), een vice voorzitter (een van de managers van de ziekenhuizen), de medisch manager ONF en de secretaresse ONF.  De dagelijkse organisatie  wordt gecoördineerd door de medisch manager ONF en de secretaresse ONF.
Elk kwartaal  is er afstemming met een vertegenwoordiger namens de bestuurders van de ziekenhuizen.
Binnen het ONF zijn meerdere werkgroepen en netwerken actief, waarin betrokken zorgprofessionals de inhoudelijke en organisatorische zorg op elkaar afstemmen.

De Kerngroep van het ONF bestaat uit de volgende leden:

Sjoerd Hovenga Hendina de Jong Hiltje de Graaf Nathalie Schregardus
Voorzitter ONF Vice voorzitter ONF Medisch manager ONF Secretaresse ONF
Internist-oncoloog Clustermanager chronische, electieve,
beschouwende en chirurgische zorg
Internist-oncoloog