Organisatie

Binnen het ONF zijn meerdere tumorwerkgroepen en -netwerken actief, waarin betrokken zorgprofessionals de inhoudelijke en organisatorische zorg op elkaar afstemmen.

Het algemeen bestuur van het ONF bestaat uit de bestuurders van de Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het RIF.

Het ONF heeft een stuurgroep die bestaat uit leden van elk Fries ziekenhuis, Pathologie Friesland en het RIF. Vertegenwoordiging in de stuurgroep bestaat uit de voorzitters van de oncologiecommissies van de 4 Friese ziekenhuizen, een radiotherapeut, een patholoog, de medisch manager ONF, 4 organisatorisch managers en een secretaresse.

Er is een dagelijks bestuur ONF, bestaande uit de voorzitter, de vice voorzitter, de medisch manager, organisatorisch manager en de secretaresse van het ONF.  De dagelijkse organisatie wordt gecoördineerd door de medisch manager en de secretaresse. Het dagelijks bestuur van het ONF bestaat uit de volgende leden:

Hester van Cruijsen Annelies van der Geest Hans de Bruijne Nathalie Schregardus
Voorzitter ONF Vice voorzitter ONF Organisatorisch manager ONF Secretaresse ONF
Internist-oncoloog Radiotherapeut Clustermanager