Organisatie

Het ONF wordt aangestuurd door een stuurgroep, waar elk Fries ziekenhuis, Pathologie Friesland en het RIF lid van is. Vertegenwoordiging in de stuurgroep bestaat uit de voorzitters van de oncologiecommissies van de 4 Friese ziekenhuizen, een radiotherapeut, een patholoog, de medisch manager ONF, 4 organisatorisch managers en een secretaresse.

De stuurgroep komt 6 x per jaar bijeen en bespreekt de gang van zaken en doelstellingen van het ONF. Er is een dagelijks bestuur ONF, bestaande uit de voorzitter, de vice voorzitter, de medisch manager en de secretaresse van het ONF.  De dagelijkse organisatie wordt gecoördineerd door de medisch manager en de secretaresse.
3 x per jaar is er afstemming met de bestuurders van de Friese ziekenhuizen, Pathologie Friesland en het RIF.
Binnen het ONF zijn meerdere werkgroepen en netwerken actief, waarin betrokken zorgprofessionals de inhoudelijke en organisatorische zorg op elkaar afstemmen.

Het dagelijks bestuur van het ONF bestaat uit de volgende leden:

Hester van Cruijsen Annelies van der Geest Hiltje de Graaf Hans de Bruijne Nathalie Schregardus
Voorzitter ONF Vice voorzitter ONF Medisch manager ONF Organisatorisch manager ONF Secretaresse ONF
Internist-oncoloog Radiotherapeut Internist-oncoloog Clustermanager