FROHON

Het FROHON (Friese Regio Oncologisch en Hemato-Oncologisch Netwerk) is een netwerk dat is opgericht in 2014 en bestaat uit internist-oncologen, hematologen en longartsen van de 4 Friese ziekenhuizen.
Voorzitter FROHON is dr. H. de Graaf, internist-oncoloog Medisch Centrum Leeuwarden.
Doelstelling is om de samenwerking te bevorderen, (systemische) behandelingen af te stemmen en kwaliteit van zorg te optimaliseren. Het FROHON-netwerk komt elk kwartaal bijeen en bespreekt vooral afstemming van medisch inhoudelijke zorg en de actuele stand van zaken van trials en participatie.
Voor het FROHON zijn verpleegkundigen uit de Friese ziekenhuizen inzetbaar voor uniformering van Friese (kuur)protocollen, toedieningsschema’s en bijwerkingen. Afstemming hierover vindt structureel plaats met apothekers, medisch specialisten en verpleegkundigen. De FROHON-website bevat informatie voor patiënten, professionals en toekomstige zorgverleners over de FROHON samenwerking, informatie over kanker (behandelingen en bijwerkingen) en palliatieve zorg. Het zorgverlenersportaal bevat informatie voor artsen en verpleegkundigen over behandelingen, therapie- en toedieningsschema’s.
Studies FROHON