FROHON

FROHON (Friese Regio Oncologisch en Hemato-Oncologisch Netwerk) is een netwerk dat gericht is op de interne oncologie en bestaat sinds 2014. Voor de hemato-oncologie is er een eigen werkgroep (Werkgroep Hematologie Friesland). Voor de longoncologie is er ook een eigen netwerk (Netwerk Longoncologie Friesland). Waar nodig werken deze groepen samen.

Doelstelling is om de samenwerking te bevorderen, (systemische) behandelingen af te stemmen en kwaliteit van zorg te optimaliseren. Het FROHON-netwerk bespreekt afstemming van medisch inhoudelijke zorg en de actuele stand van zaken van trials en trialparticipatie.
Voor het FROHON zijn verpleegkundigen uit de Friese ziekenhuizen inzetbaar voor uniformering van Friese (kuur)protocollen, toedieningsschema’s en bijwerkingen. Afstemming hierover vindt structureel plaats met apothekers, medisch specialisten en verpleegkundigen. De FROHON-website bevat informatie voor patiënten, artsen, verpleegkundigen en toekomstige zorgverleners. Dit betreft informatie te vinden over kanker (behandelingen, bijwerkingen, therapie- en toedieningsschema’s) en palliatieve zorg.

Voorzitter FROHON is H. van Cruijsen, internist-oncoloog Antonius ziekenhuis Sneek.

In Friesland zijn meerdere MDO’s waar internist-oncologen bij betrokken zijn.

Studie-overzicht Onderzoekbijkanker.nl