Multi Disciplinair Overleg

Multi Disciplinair Overleg (MDO) is belangrijk voor het maken van een goed onderzoeks- en behandelplan voor patiënten met verdenking op kanker of bewezen kanker. Er zijn kwaliteitseisen per specifiek MDO, waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd welke behandelaars minimaal aanwezig moeten zijn. Het MDO kan lokaal of regionaal of nog breder zijn. Dit is afhankelijk van de (vermoede) diagnose.
Binnen onze Friese regio en daarbuiten werken de professionals al langer samen binnen de vele verschillende MDO’s. Voor het ONF is het MDO een speerpunt en werken we samen met de professionals en instellingen om waar nodig MDO’s te optimaliseren. Een overzicht van de verschillende MDO’s per ziekenhuis (lokaal), binnen de Friese regio en regionaal (breder dan de Friese regio) vindt u via deze link: MDO’s.