Trial/studiebeleid

Trial/studiebeleid is een speerpunt van het ONF.
Op trialgebied werken de professionals in Friesland al lang samen, waarbij als het nodig is patiënten verwezen worden naar een instelling waar de trial open is. Doel is meer trial participatie.
Op de ONF site is informatie te vinden over de trials die open zijn in de Friese instellingen.
Vanaf september 2018 is gestart met een structureel overleg met alle trialmedewerkers van de Friese ziekenhuizen met als doel het delen van kennis en kunde, het verbeteren van onderlinge samenwerking en communicatie en mogelijkheden voor gezamenlijk trialbeleid. Met de trialmedewerkers is een plan van aanpak opgesteld voor verdere ontwikkeling van inhoud en organisatie om de professionals binnen het ONF te ondersteunen. Binnen de ONF werkgroepen en netwerken is trialbeleid en participatie een agenda onderwerp.

Studie:
De BREAST II-studie www.thebreasttrial.com
Dit is een multicenter prospectieve cohortstudie naar volledige borstreconstructie met eigen vetweefsel.
In Noord-Nederland doet het Medisch Centrum Leeuwarden mee aan deze studie.
Lokale onderzoekers zijn plastisch chirurgen C.M. Mouës-Vink en P. Huizinga.