Trial/studiebeleid

Trial/studiebeleid is een speerpunt van het ONF.
Op trialgebied werken de professionals in Friesland al lang samen, waarbij als het nodig is patiënten verwezen worden naar een instelling waar de trial open is. Doel is meer trial participatie.
Op de ONF site is informatie te vinden over de trials die open zijn in de Friese instellingen.
Vanaf september 2018 is gestart met een structureel overleg met alle trialmedewerkers van de Friese ziekenhuizen met als doel het delen van kennis en kunde, het verbeteren van onderlinge samenwerking en communicatie en mogelijkheden voor gezamenlijk trialbeleid. De trialmedewerkers ONF ondersteunen de professionals binnen het ONF. Trialbeleid en participatie is een agenda onderwerp van de werkgroepen en netwerken.

Studies:
Via onderstaande link kunt u informatie vinden over alle studies die in de Friese instellingen lopen.

Studie-overzicht Onderzoekbijkanker.nl