Werkgroepen en netwerken

Interessante websites voor de professional
Op de Richtlijnendatabase vindt u medische richtlijnen voor de 2e en 3e lijn. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.
www.richtlijnendatabase.nl

Via onderstaande link kunt u informatie vinden over alle studies die in de Friese instellingen lopen.
Studie-overzicht Onderzoekbijkanker.nl

 

Netwerken waar het ONF verbinding mee heeft 
Het ONF vindt het belangrijk om samen te werken met regionale en landelijke netwerken zoals:

Netwerken Palliatieve zorg Friesland 

Oncologische zorgnetwerken

Regionale oncologienetwerken

 

Oncologiewerkgroepen en -netwerken binnen het ONF
Binnen het netwerk vormen de regionale multidisciplinaire werkgroepen en netwerken het hart van het ONF.

In deze tumorspecifieke, onderzoek- of behandelingsspecifieke werkgroepen en netwerken stemmen zorgprofessionals van de Friese ziekenhuizen af hoe patiënten te behandelen. Er worden afspraken gemaakt over de samenwerking van (medisch en verpleegkundige) inhoudelijke zorg, zorgpaden, studiebeleid, protocollen, richtlijnen, innovaties en onderlinge organisatie. Nieuwe inzichten worden gedeeld en er wordt gestreefd naar uniformiteit van zorg en processen. Dit alles met het doel om de beste zorg voor patiënten te garanderen. Door deze werkwijze zijn kennis en behandelmogelijkheden voor alle patiënten volgens de nieuwste inzichten beschikbaar.

Hieronder worden de werkgroepen en netwerken genoemd die door het ONF ondersteund worden. Daarnaast is er samenwerking met andere werkgroepen en specialismen, zoals de klinische genetica.