Werkgroepen en netwerken

Binnen het netwerk vormen de regionale multidisciplinaire werkgroepen en netwerken het hart van het ONF.

In deze tumorspecifieke, onderzoek- of behandelingsspecifieke werkgroepen en netwerken stemmen zorgprofessionals van de Friese ziekenhuizen af hoe patiënten te behandelen. Er worden afspraken gemaakt over de samenwerking van (medisch en verpleegkundige) inhoudelijke zorg, studiebeleid, protocollen richtlijnen en onderlinge organisatie. Nieuwe inzichten worden gedeeld en er wordt gestreefd naar uniformiteit van zorg en processen. Dit alles met het doel om de beste zorg voor patiënten te garanderen. Door deze werkwijze zijn kennis en behandelmogelijkheden voor alle patiënten volgens de nieuwste inzichten beschikbaar.

Interessante websites voor de professional:

Op de Richtlijnendatabase vindt u medische richtlijnen voor de tweede lijn. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.
www.richtlijnendatabase.nl