Relatie met FROHON

Het Friese Regio Oncologisch Hemato Oncologisch Netwerk is een samenwerkingsverband van de in de Friese ziekenhuizen werkende medisch oncologen, longarts-oncologen en hematologen.

 

FROHON heeft als doel de onderlinge samenwerking van de medisch oncologen, longarts-oncologen en hematologen te versterken en de systemische behandeling (behandeling met medicijnen) van kanker op elkaar af te stemmen om daarmee de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

https://www.frohon.nl/