Persbericht Friese ziekenhuizen intensiveren samenwerking kankerzorg in netwerk

Persbericht Friese ziekenhuizen intensiveren samenwerking kankerzorg in netwerk

 

Persbericht 31-10-2018

Friese ziekenhuizen intensiveren samenwerking kankerzorg in netwerk

Met een startsymposium op 1 november 2018 verstevigen de vier Friese ziekenhuizen de bestaande samenwerking op het gebied van kankerzorg met het in werking treden van het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF). Netwerkvorming draagt bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg. In Nederland worden verschillende oncologische netwerken ingericht, maar het ONF is daarin misschien wel het verst ontwikkeld. Het ONF wil alle bij de oncologische zorg betrokken medisch specialisten in Fryslân ondersteunen bij het realiseren van goede toekomstbestendige en binnen Nederland ook toonaangevende oncologische zorg.

De medisch manager van het ONF, Dr. Hiltje de Graaf, internist-oncoloog: ‘Het doel is verbetering van kwaliteit van zorg voor oncologische patiënten in Fryslân. Er is al veel samenwerking. De bedoeling is dat we dat binnen het netwerk verder professionaliseren.’ De start van het ONF is in het belang van patiënten met kanker en conform de wens van de oncologiebehandelaars. Het netwerk richt zich op verbetering van de bestaande zorginhoudelijke samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de verdere ontwikkeling van Frieslandbrede multidisciplinaire besprekingen bij diagnose en behandeling van kanker tussen specialisten van de vier Friese ziekenhuizen. Dit kan doorverwijzingen voorkomen.

Zorgpaden afstemmen
De Graaf: ‘We zijn in Fryslân al heel ver met samenwerking van oncologische zorg. Het samenwerkingsverband FROHON (Friese Regio Oncologisch en Hemato-Oncologisch Netwerk) bestaat al meerdere jaren, waarbij overeenstemming is over medicamenteuze oncologische behandeling in Fryslân. Er is afstemming met de pathologie, radiotherapie en er is samenwerking bij kankerbehandeling, waar volumenormen een rol spelen. We zijn toe aan een volgende stap om de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren. Het Borst- en borstkankercentrum Friesland is de eerste grote stap hierin. Maar ook bij andere vormen van kanker willen we de samenwerking intensiveren. Denk aan het instellen van Frieslandbrede gespecialiseerde oncologiewerkgroepen en het opstellen van zorgpaden, dus het behandeltraject van de patiënt, dat wordt geoptimaliseerd en waar de patiënt direct van profiteert. Door samenwerking kunnen we ook de wetenschap en opleiding verder brengen. Er moet nog veel worden gedaan maar alle ziekenhuizen zijn erg positief over verdere samenwerking rond deze patiëntengroep.’

Het ONF heeft vanaf september 2018 een programmacoördinator aangesteld om de samenwerking in praktische zin te helpen vormgeven. De deelnemende ziekenhuizen zijn Antonius Sneek, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe Drachten en Tjongerschans Heerenveen.

Het startsymposium (voor genodigden) wordt gevolgd door een voor iedereen toegankelijke theaterproductie, de chemonoloog “Ik heb nog iets op mijn lever” van Kitty van Mil.