Kwaliteit en transparantie

Binnen het ONF vinden we het belangrijk om de kwaliteit van oncologische zorg op een hoog niveau te hebben en te houden. Ons doel is om de Friese kankerzorg continue te willen verbeteren op kwaliteit, doelmatigheid, organisatie, samenwerking en uitkomsten.

 

Kwaliteitsbeleid voeren we uit door middel van:

 

  • De kwaliteit van zorg wordt met behulp van een groot aantal kwaliteitsregistraties vastgelegd. Onder andere in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) – en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) registraties. Ook wordt de kwaliteit gemeten in normen en prestatie-indicatoren. Deze normen en indicatoren worden vastgesteld door de overheid, patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.
  • Het bespreken van uitkomsten van kankerzorg in het netwerk en de regionale tumorwerkgroepen om de “best practices” te delen en van elkaar te leren.
  • Voldoen aan de geldende oncologische normen (SONCOS).
  • Kennis delen tijdens multidisciplinaire patiënten besprekingen (MDO’s).
  • Het uitvoeren van projecten om zowel de inhoud van zorg als de organisatie verder te optimaliseren en te verbeteren.
  • Het zoveel mogelijk betrekken van patiënten bij projecten of anders (patiëntenparticipatie).